Please update your Flash Player to view content.
 QUBER - get it free

Prowadzimy autoryzowaną przez Urząd Dozoru Technicznego stację napełniania butli nurkowych. Napełniamy butle nurkowe powietrzem, nitroxem oraz trymixem do ciśnienia 225 bar lub do 300 bar!!! Stosujemy sprężarki: firmy TRIDENT o wydajności 250 l/min oraz na wyjazdach przenośną  spalinową COLTRI SUB MCH6 o wydajności 100l/min które posiadają wymagane certyfikaty czystości powietrza CE dla nurków. Nitrox i hel napełniamy, w oparciu o techniki: mieszania ciągłego tlenu i helu z powietrzem (do 40%) lub metodę parcjalną (>40%). W centrum jest zainstalowany bufor  o pojemności 45 000 litrów nitroxu EAN32 oraz rampę tlenową i helową.

 

Dla nurków technicznych sporządzamy mieszaniny gazowe w oparciu o hel jak również gorące nitroxy powyżej 40% tlenu.

 

W ramach napełniania butli nurkowych oferujemy:

1. Napełnianie butli powietrzem do 225 bar lub do 300 bar
2. Napełnianie butli nitroxem do 40% zawartości tlenu, bez czystości tlenowej do 225 bar lub do 300 bar
3. Napełnianie butli nitroxem >40% zawartości tlenu z czystością tlenową
4. Napełnianie butli trymixem
5. Napełnianie powietrza o czystości kompatybilnej tlenowo!!! 6. Napełnianie dowolnego nitroxu o czystości kompatybilnej tlenowo!!!
7. Napełnianie butli rebreatherów dowolnym nitroxem z czystością tlenową!!!
8. Naprawa zaworów butli
9. Rozbudowa, zamiana, sprzedaż zaworów butli
10. Sprzedaż butli nurkowych
11. Wykonanie czystości tlenowej dowolnego zaworu butli
12. Wykonanie czystości tlenowej dowolnej butli
13. Przeglądy coroczne butli nurkowych


Cennik Nabijania butli nurkowych za 1 litr objętości butli

Ładowanie butli (cena za litr)
Powietrze 1 PLN
Nitrox do 40% 2 PLN
Nitrox 40-100% 3 PLN
Trymiks * 12gr/litr

cena mieszanki helowej obejmuje zawartośc tlenu

 

CERTYFIKAT UDT