Please update your Flash Player to view content.
 QUBER - get it free
W związku z coraz większym zainteresowaniem nurkowaniami mieszankowymi, z przyjemnością informujemy, że prowadzimy również usługę dostosowywania sprzętu nurkowego do wymogów czystości tlenowej. Czystość tlenowa sprzętu powietrznego jest niezbędna przy korzystaniu z mieszanin o zawartości tlenu przekraczającej 40%.

Co to jest czystość i kompatybilność tlenowa?
Czystość tlenowa jest weryfikowalnym stanem w którym usunięto poziom węglowodorów poniżej wartości ściśle określonej w normach. W praktyce oznacza to usunięcie wszelkich zanieczyszczeń takich jak oleje, smary, silikony itp. czyli wszystkich tych elementów, które przy kontakcie z tlenem lub mieszankami nitroksowymi powyżej 40% (gorący nitroks) mogą ulec zapaleniu lub doprowadzić do wybuchu. Weryfikowalna nieobecność węglowodorów oznacza, że przy użyciu odpowiednich narzędzi kontrolnych zanieczyszczenia te nie są twierdzane lub są stwierdzane w ilościach mniejszych niż dopuszczalne. Urządzenie czyste tlenowo nie powinno mieć na powierzchni stykającej się z tlenem zanieczyszczeń węglowodorami większych niż 200 mg/m2, natomiast powietrze do nurkowania w/g PN-w-88503:1988 nie powinno zawierać więcej węglowodorów w przeliczeniu na węgiel niż 1,0 mg/m3 dla powietrza I klasy i 0,5 mg/m3 dla powietrza II klasy. Warunki dla II klasy dotyczą również nitroksu i trimiksu. Kompatybilność tlenowa oznacza z kolei, że materiały z których jest wykonany sprzęt nurkowy (w praktyce są to wszelkiego rodzaju uszczelki, tworzywa sztuczne) są przystosowane do pracy z czystym tlenem i nie ulegają
przyspieszonemu starzeniu się. Większość producentów na dzień dzisiejszy wykonuje swój sprzęt (głównie automaty oddechowe) kompatybilne tlenowo.

W jaki sposób osiągamy czystość tlenową?
Serwis automatów oddechowych do czystości tlenowej sprowadza się do dokładnego ich umycia za pomocą odpowiednich detergentów w płuczce ultradźwiękowej, pozwalających na bardzo dokładne usunięcie wspomnianych już wcześniej węglowodorów (smary, oleje, silikony).

Po dokładnym umyciu części, wypłukaniu w czystej wodzie i wysuszeniu, jeżeli jest taka potrzeba - przemywamy poszczególne elementy czystym spirytusem w celu wyeliminowania wilgoci.

Suche elementy sprawdzamy za pomocą lampy ultrafioletowej i jeżeli wynik wypadnie negatywnie, powtarzamy mycie aż do uzyskania zadowalających efektów. Wszelki zanieczyszczenia węglowodorów fluoryzują w ultrafiolecie co pozwala na ocenę ich pozostałości po umyciu. Ta weryfikacja nazywa się inspekcją. Jeżeli po inspekcji okaże się, że nie wszystkie zanieczyszczenia zostały usunięte, usuwamy je mechanicznie, np. plastikową lub miękką metalowa szczoteczką zwilżoną odpowiednim rozpuszczalnikiem. Jeżeli zaś okaże się, że części zostały odpowiednio wyczyszczone, przystępujemy do montażu smarując poszczególne elementy automatu za pomocą specjalnych smarów przystosowanych do czystości tlenowej. Najbardziej popularnym i rozpowszechnionym smarem jest Christolube, MCG 111.


Niestety o ile posiada on świetne własności niepalne o tyle dużo gorzej jest z jego własnościami smarnymi. Jego konsystencja przypomina raczej konsystencję pasty czy emulsji która niestety zwiększa opory tarcia przesmarowanych elementów. Dlatego stosujemy zupełnie inny produkt (używany przez NASA) posiadający oprócz wyżej wymienionych własności niepalnych także doskonałe własności smarne zbliżone wręcz do silikonu. Karta produktu

Przygotowanie do czystości tlenowej butli nurkowych sprowadza się do mechanicznego usunięcia korozji za pomocą miękkiej drucianej szczotki dokładnemu i bardzo dokładnego umycia w gorącej wodzie zawierającej wspomniane detergenty. Do ostatniego płukania płukania dodaje się środków pasywujących (tworzą cienką warstwę ochronną) ograniczającą postępowanie korozji w głąb butli. Zawory butli lub manifold w przypadku twinseta są przygotowywane w taki sam sposób jak automaty oddechowe. Tak przygotowane butle można napełniać metodą parcjalną włącznie z czystym tlenem. W przypadku butli, aby nie utracić czystości tlenowej należy napełniać je tylko powietrzem ze sprężarek posiadających specjalne filtry. Nie wolno napełniać butli za pomocą przygodnych i niesprawdzonych sprężarek.